અમે જામનગર આવી રહયા છિયે. 27 જુલાઇ એ. જોવાનુ ચુકશો નહિ.

standupcomedy, musical, comedy, improv, funny, gujarat, gujarati, gujju

Chirayu Mistry,  standupcomedy, musical, comedy, improv, funny, gujarat, gujarati, gujju

અમે જામનગર આવી રહયા છિયે. 27 જુલાઇ એ.
જોવાનુ ચુકશો નહિ. #standupcomedy #musical #comedy #improv #funny #gujarat #gujarati #gujju

અમે જામનગર આવી રહયા છિયે. 27 જુલાઇ એ. જોવાનુ ચુકશો નહિ. #standupcomedy #musical #comedy #improv #funny #gujarat #gujarati #gujju

Let's Connect

sm2p0